Nejčastější otázky a odpovědi

Na jakou střechu se hodí fotovoltaika?

Panely lze instalovat na všechny typy střech, na šikmé i rovné. Omezení mohou představovat střešní krytiny, které jsou křehké a může při jejich instalaci dojít k jejich porušení. Ideální sklon střechy, respektive panelů, je pro maximalizaci celoročních výnosů zhruba 35°. Nejlepší sklon střechy je od 15° do 45°. I když nebudete tento sklon splňovat, ztráty nepřevyšují 10 %. U rovných střech lze díky konstrukci instalovat panely pod úhlem od 10° až do 35°.

Jak je důležitá orientace střechy na světové strany?

Panely lze orientovat téměř na všechny světové strany. Výjimkou je sever, kam panely kvůli sníženým výnosům nikdy neumisťujeme. Pro dosažení největších výnosů je ideální jižní orientace.

Kombinace východního a západního umístění panelů rozprostře výkon do celého dne, což pro většinu domácností může být vzhledem k průběhu spotřeby, která má špičku jednak v ranních hodinách a jednak v pozdějších odpoledních či večerních hodinách, i výhodné.

Platí, že nejvyšší výkon při orientaci na východ poskytnou panely ráno. Večer budou nejvíce pracovat instalované panely na západ. V poledne dosahují nejvyššího výkonu panely orientované na jih. Při orientaci na západ či východ bude ztráta jen cca 20 %, jelikož se ráno a večer užívá elektřiny nejvíce.
 

Mohu zatížit i starší střešní konstrukci?

Nosnost střechy je vždy důležitý parametr a je potřeba ji pokaždé zohlednit. U rovných střech doporučujeme udělat statické posouzení střešní konstrukce, které pro Vás rádi zařídíme. Zatížení šikmé střechy panely, konstrukcí a pomocným materiálem je v průměru 22 kg/m2. U rovných střech se z důvodu jiného způsobu ukotvení panelů a jejich sklonu, oblasti instalace a tomu odpovídající zátěže, může hmotnost panelů a dalších prvků pohybovat od 30 do 45 kg/m2. Každá elektrárna je však jedinečná, stejně jako střecha samotná, proto je zapotřebí počítat zatížení a statiku individuálně.

Jak velkou plochu střechy zabere elektrárna?

Velikost vaší solární elektrárny vždy přizpůsobujeme spotřebě vaší nemovitosti. Elektrárna nastavujeme tak, aby vám dávala ekonomický smysl. Solární panely o výkonu 1 kWp (1000 Wp) vyrobí v průměru 1000 kWh za rok (1 MW). Pro takové množství získané elektřiny potřebujeme zhruba 4,5 m2 plochy těchto panelů.
Velikosti elektrárny u našich klientů jsou individuální, a proto uvádíme velikosti plochy panelů v závislosti na výkonu elektrárny níže v tabulce.

FTVe_tabulka.JPG

Panely mám již nainstalované na střeše, jak je to s případnou budoucí likvidací?

U panelů garantujeme životnost 25 let. V ceně námi dodávaných panelů je již zahrnuta částka za ekologickou likvidaci panelů, kterou platí distributor panelů. Po uplynutí doby jejich životnosti budou muset příslušné sběrné dvory panely odebrat a zajistit recyklaci.

Od roku 2015 se materiálové využití vysloužilých FV panelů stalo směrnicí EU 2012/19/EU zákonem povinným. Nařízení vyžaduje zajistit při zpracování solárních panelů minimální úroveň recyklace (a přípravy k opětovnému použití) 80 %. Pouze zbylých 20 % lze odstranit uložením na skládku.
 

Jak probíhá servis a údržba?

Pro bezstarostný chod fotovoltaické elektrárny doporučujeme provádět pravidelné jednoroční prohlídky technologie FVE a pravidelné revize ve dvouletých lhůtách dle EN 62446, která stanoví základní principy pro provádění revizních měření na fotovoltaických elektrárnách.

Naši technici disponují oprávněním nejen pro zajištění kvalifikovaného servisu zařízení, ale také mohou vyřešit reklamaci přímo u výrobce.

Naše elektrárny monitorujeme a díky chybovým hláškám jsme obratem informováni o technickém stavu vaší elektrárny. Většinu potíží s vámi dokážeme vyřešit po telefonu. Často se totiž nejedná o závadu, ale jen o nevhodné nastavení systému. Náš servisní tým díky mobilním aplikacím snadno odhalí příčinu problému a poradí vám, jak fotovoltaiku uvést znovu do plného provozu.
Nabízíme také kontrolu pomocí dronu a také termokamerou.
Číslo na technika: 725 675 119
Číslo na informace: 725 675 110
 

Za jakých podmínek mám nárok na dotaci?

Maximální, dotací podporovaný, instalovaný výkon fotovoltaického systému je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci nového systému propojeného s distribuční soustavou. Panely lze namontovat na rodinné domy a jiné stavby, které plní doplňkovou funkci u rodinného domu (například garáž), případně i na jiné konstrukce (například na plot).

Dotační podporu je možné čerpat u budov, které jsou určené i pro rekreaci rodiny, jsou využívané pro trvalé bydlení a mají přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční. Užívaní budovy k trvalému pobytu pro účely získání dotační podpory se dokládá potvrzením žadatele nebo jiné osoby, která je na adrese evidována trvalým pobytem. V daném místě musí být pobyt evidován po dobu více jak 24 měsíců.

Zajistíme úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu za vás. Problematický průběh může nastat pouze v případě, že nesplňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám nebo když se vámi uvedené informace ukážou jako nepravdivé.

Naši zkušení specialisté s vámi podmínky dotačního programu do detailu proberou. Poradíme vám, co pro splnění podmínek dotace učinit a budeme vám po celou dobu nápomocni.
 
Číslo na informace: 725 675 110
 

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Výše dotace je vyplacena žadateli na účet až na úplném konci celého procesu instalace.

Dotace je příslušným úřadem akceptována obvykle do 7 dnů od podání žádosti, následné proplacení můžete očekávat do 6 až 8 týdnů od realizace.

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru. Žádost za vás vyřídíme my.

Vyplatí se mi dotace?

Vzhledem k tomu, že ji za vás vyřídíme my, máte celý proces téměř bez práce. Navíc u nás platíte pouze cenu po odečtení dotace. U rodinných domů se vždy vyplatí dotaci využít. 

Od 15.2.2024 Maximální výše dotačního příspěvku činí 160.000 Kč, respektive ve zvýhodněných krajích a souběžné instalace nabíjecích stanic až 202.500 Kč.

 

Jaká je maximální výška dotace pro fotovoltaickou elektrárnu?

Maximální výše dotace od 15.2.2024 je 160 000 Kč (176 000 Kč v určitých krajích). V některých případech lze dosáhnout dotace až do výše 202 500 Kč.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace pro nabíjecí stanici elektromobilů?

Nabíjecí stanice elektromobilů může získat dotaci až 15 000 Kč. Podpora však platí pouze na jednu nabíjecí stanici pro jednu nemovitost a je podmíněna kombinací s instalací FVE (nebo jiného systému z oblasti C.1 až C.4, oblasti A a oblasti B).

Komu je Nová zelená úsporám Light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících dávky na bydlení a příspěvek na dítě. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Kdo může podat žádost o dotaci pro fotovoltaickou elektrárnu určenou k ohřevu vody?

Žádost může podat člen místní akční skupiny České republiky "MAS" nebo pracovník energetického konzultačního a informačního střediska "EKIS/M-EKIS". Kontakt s oprávněnou osobou pro podání žádosti Vám rádi zprostředkujeme.

Mohu realizovat FVE před podáním žádosti o dotaci?

Ano, je to možné. Pokud to ale situace nevyžaduje, podáváme žádost o dotaci spolu s žádostí o připojení na distributora neprodleně po podpisu smlouvy o dílo. 
 

 

Poptejte fotovoltaiku

Poptejte fotovoltaiku

Získejte nezávaznou cenovou nabídku přímo pro vaši střechu.
Nezávazná nabídka zdarma
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.