Dotace pro fotovoltaiku vyřídíme za Vás - Získejte státní podporu pro svou elektrárnu

Chceme vám ulehčit celý proces, a proto vám nabízíme pomoc s vyřízením dotace. Stačí nám dát vědět, a my se postaráme o všechny kroky spojené s žádostí o dotaci. Tak můžete mít klidnou mysl, že vaše investice do fotovoltaického systému bude podpořena a vyřízena s minimálním úsilím.

Naše služby zahrnují pomoc s vypracováním žádosti o dotaci a kompletní administraci až po obdržení financí. Jsme profesionálními střechaři a postaráme se o správnou a bezpečnou instalaci vaší elektrárny, tak jak si vy i vaše střecha zaslouží. Zajišťujeme také jednoduchou a rychlou cestu k získání dotace.

Dotace pro rodinné domy(Nová zelená úsporám od 15.2.2024)

 • Horní hranice dotace pro realizaci celé fotovoltaické elektrárny až 160 000 Kč (Bonus pro rodinné domy až 176 000 Kč v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji).
 • Maximální podporovaný výkon fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům zůstává 10 kWp.
 • Rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení s provozovatelem distribuční sítě je omezen na maximálně 50% instalovaného výkonu FV systému.
 • Nový kombinační dotační bonus pro opatření A – zateplení s opatřením C.3 – fotovoltaické systémy, bude poskytnut dodatečný bonus 30.000,- a to i ke stávajícímu Kombinačnímu bonusu ve výši 10.000,-. Celkem tak při spojení opatření zateplení a instalace fotovoltaického systému můžete získat až 40.000,- Kč.
 • Nový bonus za instalaci zásobníkového ohřívače v podoblasti C.3 – fotovoltaické systémy ve výši 10.000,- Kč.

Fotovoltaika pro rodinné domy

CHCI NABÍDKU ZDARMA

 
Naše služby zahrnují pomoc s vypracováním žádosti o dotaci a kompletní administraci až po obdržení financí. Jsme profesionálními střechaři a postaráme se o správnou a bezpečnou instalaci vaší elektrárny, tak jak si vy i vaše střecha zaslouží. Zajišťujeme také jednoduchou a rychlou cestu k získání dotace.
 
Pro získání dotace je nutné podat žádost elektronicky pomocí e-identity nebo bankovní identity. V případě potřeby Vám s tím rádi pomůžeme a budeme celou žádost administrovat.
 
 

Dotace pro ohřev vody (Nová zelená úsporám light od 15.2.2024)

Je určena pro realizaci FVE na ohřev vody a instalaci nového bojleru můžete získat 90 000 Kč. Solární fotovoltaický ohřev vody do stávajícího bojleru můžete získat 60 000 Kč. Na dotaci má nárok ten, který pobírá následující dávky:
 • starobní důchod,
 • invalidní důchod,
 • v období mezi 12.9.2022 a podáním žádosti pobíral přídavek na dítě,
 • v období mezi 12. 9. 2022 a podáním žádosti pobíral příspěvek na bydlení.
Toto pravidlo se vztahuje na všechny členy domácnosti nacházející se v nemovitosti, pro kterou má být realizována FVE na ohřev vody.

Vyřízení této žádosti je možné výhradně členem místní akční skupiny České republiky „MAS“, nebo pracovníkem energetického konzultačního a informačního střediska „EKIS/M-EKIS“. Výhodou této podpory je, že je možné jí čerpat zálohově což zvyšuje dostupnost pro nízko příjmové skupiny. Kontakt s oprávněnou osobou pro podání žádosti Vám rádi zprostředkujeme.

 

Fotovoltaika na ohřev vody

CHCI NABÍDKU ZDARMA

 

Dotace pro obce a firmy (platné od 15.2.2024)

Dotace je zaměřena na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství. Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výzva RES+ (program Modernizačního fondu pro nové obnovitelné zdroje v energetice) č.3/2024:
Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

 • Termín žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
 • Míra podpory se počítá dle interaktivního nástroje (až 75%)
 • Maximální možný výkon: 1 MWp
 • Období realizace do 3 let od podpisu Rozhodnutí

Výzva RES+ (program Modernizačního fondu pro nové obnovitelné zdroje v energetice) č.4/2024 (Komunální FVE na budovách a dalších infrastrukturách + Komunální FVE pro větší obce):

 • Termín žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024 (alokace 1 mld. Kč)
 • Míra podpory se počítá dle interaktivního nástroje (FVE max 45% Akumulace max. 30%)
 • Maximální možný instalovaný výkon: 1 MWp
 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnou více dílčích projektů s více jak 1 předávacím místem do DS na území žadatele.
 • Období realizace do 5 let od podpisu Rozhodnutí.
 • Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:
  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
  • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Dotace pro firmy

Výzva RES+ (program Modernizačního fondu pro nové obnovitelné zdroje v energetice) č.1/2024:
 • podporuje FVE včetně bateriového uložiště s výkonem min.50 kWp (v Praze min. 10 Kwp) a max. 5 MWp s maximálním přetokem do sítě 30%.
 • Termín žádosti: 2.3.2024 – 31.10.2024
 • Míra podpory pro FVE, Akumulaci a elektrolyzér se počítá dle stanovených vzorečků, nebo pomoci interaktivního nástroje pro výpočet. (Max. 50 % z celkových výdajů projektu)
 • Období realizace do 3 let od podpisu Rozhodnutí.
 
Výzva RES+ (program Modernizačního fondu pro nové obnovitelné zdroje v energetice) č.2/2024:
 • Instalace nových FVE s výkonem nad 1MWp. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem i sdružené projekty.
 • Termín žádosti: 15.5.2024 – 10.9.2024
 • Žadatel si sám určí požadovanou výši podpory, vztaženou k jednotce instalovaného výkonu. Žadatelem určená jednotková dotace však nesmí překročit maximální jednotkovou výši dotace (Max. 50% EX POST dotace Průběžná). Všechny přijatelné projekty v rámci výzvy jsou hodnoceny podle kritérií výzvy. Žádosti jsou následně seřazeny dle celkového počtu získaných bodů. Pro zajištění efektivity soutěže bude vyřazen počet projektů s nejnižším bodovým hodnocením ve výši 30 % z celkově požadované podpory.
 • Období realizace do 5 let od podpisu Rozhodnutí.

OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost):

V rámci tohoto nového operačního programu je pro české podniky připraveno na rozvoj jejich podnikání téměř 80 miliard Kč.
Výzva Úspory energie:
 • Program zaměřený na podporu komplexních projektů na úsporu energie ve firmách (malé, střední a velké podniky, mimo Prahu)
 • Termín žádosti: 1Q 2024
 • Výše dotace 500 tis. Kč – 200 mil. Kč EX – POST Průběžná

Fotovoltaika pro obce a firmy

CHCI NABÍDKU ZDARMA


Poptejte fotovoltaiku

Poptejte fotovoltaiku

Získejte nezávaznou cenovou nabídku přímo pro vaši střechu.
Nezávazná nabídka zdarma

Nejčastější otázky a odpovědi k dotacím

Za jakých podmínek mám nárok na dotaci?

Maximální, dotací podporovaný, instalovaný výkon fotovoltaického systému je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na pořízení a instalaci nového systému propojeného s distribuční soustavou. Panely lze namontovat na rodinné domy a jiné stavby, které plní doplňkovou funkci u rodinného domu (například garáž), případně i na jiné konstrukce (například na plot).

Dotační podporu je možné čerpat u budov, které jsou určené i pro rekreaci rodiny, jsou využívané pro trvalé bydlení a mají přidělené číslo popisné nebo číslo evidenční. Užívaní budovy k trvalému pobytu pro účely získání dotační podpory se dokládá potvrzením žadatele nebo jiné osoby, která je na adrese evidována trvalým pobytem. V daném místě musí být pobyt evidován po dobu více jak 24 měsíců.

Zajistíme úspěšné zažádání i vyplacení dotace na fotovoltaickou elektrárnu za vás. Problematický průběh může nastat pouze v případě, že nesplňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám nebo když se vámi uvedené informace ukážou jako nepravdivé.

Naši zkušení specialisté s vámi podmínky dotačního programu do detailu proberou. Poradíme vám, co pro splnění podmínek dotace učinit a budeme vám po celou dobu nápomocni.

Jak dlouho trvá vyřízení dotace?

Výše dotace je vyplacena žadateli na účet až na úplném konci celého procesu instalace.

Dotace je příslušným úřadem akceptována obvykle do 7 dnů od podání žádosti, následné proplacení můžete očekávat do 6 až 8 týdnů od realizace.

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru. Žádost za vás vyřídíme my.

Vyplatí se mi dotace?

Vzhledem k tomu, že ji za vás vyřídíme my, máte celý proces téměř bez práce. Navíc u nás platíte pouze cenu po odečtení dotace. U rodinných domů se vždy vyplatí dotaci využít.

Od 15.2.2024 Maximální výše dotačního příspěvku činí 160.000 Kč, respektive ve zvýhodněných krajích a souběžné instalace nabíjecích stanic až 202.500 Kč.

Jaká je maximální výška dotace pro fotovoltaickou elektrárnu?

Maximální výše dotace od 15.2.2024 je 160 000 Kč (176 000 Kč v určitých krajích). V některých případech lze dosáhnout dotace až do výše 202 500 Kč.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace pro nabíjecí stanici elektromobilů?

Nabíjecí stanice elektromobilů může získat dotaci až 15 000 Kč. Podpora však platí pouze na jednu nabíjecí stanici pro jednu nemovitost a je podmíněna kombinací s instalací FVE (nebo jiného systému z oblasti C.1 až C.4, oblasti A a oblasti B).

Komu je Nová zelená úsporám Light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících dávky na bydlení a příspěvek na dítě. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Kdo může podat žádost o dotaci pro fotovoltaickou elektrárnu určenou k ohřevu vody?

Žádost může podat člen místní akční skupiny České republiky "MAS" nebo pracovník energetického konzultačního a informačního střediska "EKIS/M-EKIS". Kontakt s oprávněnou osobou pro podání žádosti Vám rádi zprostředkujeme.
 

Přejít na všechny nejčastější otázky a odpovědi

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.